Publikacja sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe za:

Sprawozdanie finasowe 2020 

Sprawozdanie finansowe 2019

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152831.pdf

Sprawozdnaie 2019