Prosimy rodziców i opiekunów o aktualizację dokumentów.

Zgodnie z przepisami RODO, wszelkie prezentacje wizerunku dziecka wymagają pisemnej zgody. Odpowiedni dokument dostępny jest w sekretariacie szkoły.