Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 28
Tęczowa 26 
80-680 Gdańsk

dyrektor: Beata Jarzębowska

Sprawozdanie finansowe -informacja zawarta w zakładce BIP inne

Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 28 z internatem.

Jeśli Wasze dziecko sprawia trudności wychowawcze,

dobrze trafiłeś:

wagaruje

nie lubi się uczyć, nie lubi szkoły i nauczycieli

nie uważa na lekcjach

powtarza klasę bez sukcesu

łamie regulamin szkolny

wchodzi w konflikt z rówieśnikami

ma za nic autorytety

wchodzi w konflikt z prawem

podejmuje zachowania ryzykowne

sprawia problemy wychowawcze w domu

(późne powroty do domu, ucieczki, nieakceptowana grupa rówieśnicza, itp.)

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu
i porażek!

Nasza szkoła pracuje w trybie jednozmianowym w zakresie:

  • specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi niedotowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznie, zaburzeniami zachowania i emocji, z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, ADHD,
  • pielęgniarki, która raz w tygodniu służy swoją pomocą.

Oprócz zajęć edukacyjnych, które są realizowane są w nielicznych klasach od czwartej do ósmej oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych:

  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • terapia BIOFEEDBACK
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne
  • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

Telefon: 583445917
Email: sekretariat@sp28.edu.gdansk.pl
Strona WWW: sp28.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Łukasz Mielnik

iod@mainsoft.pl