Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/pomoc-i-stypendia-dla-uczniow,a,1253