"Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać."
 
Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest:
norma intelektualna,
zameldowanie na terenie miasta Gdańsk,
orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne, o które należy wystąpić do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny – udzielimy szerszych informacji i umówimy się na spotkanie.
Proste ?!!