Samorząd uczniowski:

przewodniczący: Oliwia Grochowalska

Szymon Waśkowski