W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, a w wyjątkowych przypadkach w jak najszybszym i możliwym czasie.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Adres, numer telefonu oraz adres e-mail placówki znajdują się na stronie: https://sp28.edu.gdansk.pl/pl