Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 28
Tęczowa 26 
80-680 Gdańsk

Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 28 z internatem.
Jeśli Wasze dziecko sprawia trudności wychowawcze,
dobrze trafiłeś:
wagaruje
nie lubi się uczyć, nie lubi szkoły i nauczycieli
nie uważa na lekcjach
powtarza klasę bez sukcesu
łamie regulamin szkolny
wchodzi w konflikt z rówieśnikami
ma za nic autorytety
wchodzi w konflikt z prawem
podejmuje zachowania ryzykowne
sprawia problemy wychowawcze w domu
(późne powroty do domu, ucieczki, nieakceptowana grupa rówieśnicza, itp.)
Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!

Telefon: 583445917
Email: sekretariat@sp28.edu.gdansk.pl
Strona WWW: sp28.edu.gdansk.pl