DYREKYOR: mgr Beata Jarzębowska

OFERUJEMY:

pobyt w internacie od poniedziałku do piątku
wyżywienie – 5 posiłków dziennie
mało liczne klasy (do 12 uczniów)
specjalne metody nauczania dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów
indywidualna pomoc nauczyciela w wyrównywaniu zaległości szkolnych
pomoc pedagogiczno-psychologiczna:
socjoterapia
terapia logopedyczna
terapia pedagogiczna
konsultacje pedagogiczne
Trening Zastępowania Agresji ART.
relaksacja
„Szkoła dla Rodziców”
zajęcia pozalekcyjne:
komputerowe
plastyczne
sportowe
kulinarne
wycieczki krajoznawcze po Polsce, piesze, rowerowe
i inne ciekawe formy spędzania wolnego czasu.
Zapewniamy życzliwą, pełną zrozumienia
atmosferęi profesjonalną pomoc.