Wychowawcy w roku szkolnym 2023/2024

Plan lekcji dostepny z poziomu dziennika GPE, informacje o sposobie logowania można uzyskać w sekretariacie szkoły lub

u wychowawcy.

Wychowawcy szkoła:

V a - Tomasz Orzechowski

VI a - Irena Stolc

VII a - Łukasz Tomkiewicz

VII b - Ireneusz  Pestka

VIII a - Aleksandra Kossowska

VIII b - Rafał Krause

Wychowawcy internat:

Mały internat

Anna Tyszka

Dorota Stasiak

Marta Wachowiak

Rafał Krause

Michał Głodowski

Duży internat

Barbara Podleś

Andrzej Starobrat

Janysz Kłopotowski

Michał Kulikowski

KONSULTACJE nauczycieli

Godziny konsultacji nauczycieli dostępne są w sekretariacie szkoły. 

kontakt: 583445917

e-mail: sekretariat@sp28.edu.gdansk.pl