Wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023

Plan lekcji dostepny z poziomu dziennika GPE, informacje o sposobie logowania można uzyskać w sekretariacie szkoły lub

u wychowawcy.

Wychowawcy szkoła:

V   - Irena Stolc

VI  - Łukasz Tomkiewicz

VII - Aleksandra Kosowska

VIII- Tomasz Orzechowski

Wychowawcy internat:

Mały internat

Anna Tyszka

Marta Wachowiak

Rafał Krause

Michał Głodowski

Duży internat

Barbara Podleś

Andrzej Starobrat

Janysz Kłopotowski

Michał Kulikowski

KONSULTACJE nauczycieli

Godziny konsultacji nauczycieli dostępne są w sekretariacie szkoły. 

kontakt: 582445917

e-mail: sekretariat@sp28.edu.gdansk.pl