Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Samorząd Uczniowski,
  • Rada Rodziców.