Plan lekcji dostepny z poziomu dziennika elektronicznego.

Uczniowie otrzymali od wychowawców aktualne plany lekcji.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie NNW dziecka w roku szkolnym 22/23  rodzić wybiera w własnym zakresie. Ubezpieczenie jest dobrowolne.