Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 jest dostępny z poziomu dziennika GPE danego ucznia, w przypadku braku dostępu do dziennika proszę o kontakt z sekretariatem szkoły lub wychowawcą oddziału.